Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

naiwna
4263 9856 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viakoni koni
naiwna
4967 5533
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaSmerfMaruda SmerfMaruda
naiwna
6474 9cd4
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatomash tomash
naiwna
3632 dbce 500
naiwna
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viarainingman rainingman
naiwna
5720 5836 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viavictorian victorian
naiwna
0102 a1de 500
Reposted fromteijakool teijakool viamyszkaminnie myszkaminnie
naiwna
1297 e23a 500
naiwna
9850 c4bd
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viam1gu3l m1gu3l
naiwna
6472 8086
Reposted fromkarahippie karahippie viapannalu pannalu

February 05 2020

naiwna
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viatwice twice

February 02 2020

naiwna

February 01 2020

naiwna
naiwna
1623 b553 500
Reposted fromBabson Babson viaejze ejze
naiwna
7653 ea3e 500
Goodfellas, M. Scorsese (1990)
Reposted frommovieguy movieguy viawecouldbeclose wecouldbeclose
naiwna
7799 1e5f 500
Kraków
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaiblameyou iblameyou

January 28 2020

naiwna
Reposted fromshakeme shakeme viainvincible invincible
naiwna
8286 69a1
Reposted fromhrafn hrafn viapannalu pannalu

January 27 2020

naiwna
naiwna
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl