Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2020

naiwna
3981 f9d3
Reposted fromjottos jottos viaPaseroVirus PaseroVirus
naiwna
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viazabka zabka
Sponsored post
feedback2020-admin
naiwna
“A relationship is about inventing your own language. You’ve got the jokes, you’ve got the songs, you have this anecdote that’s going to make you laugh three years later. It’s this language that you build. That’s what you mourn for when you’re losing someone you love. This language you’re not going to speak with anybody else.”
— Céline Sciamma, filmmaker (Portrait of a Lady on Fire, Water Lilies)
Reposted fromcvx cvx viazabka zabka
naiwna
9602 d0c2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaejze ejze
naiwna
0397 cd3c
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viaejze ejze

May 18 2020

naiwna
Reposted fromshakeme shakeme viamilostki milostki
naiwna
6089 f920
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoadysta soadysta

May 12 2020

naiwna
1986 625c 500
Reposted frompunisher punisher viaDeborahCurtis DeborahCurtis
naiwna
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy. 
— Marek Hłasko
naiwna
0377 67a8
Reposted fromursa-major ursa-major viainsanedreamer insanedreamer
naiwna
“A relationship is about inventing your own language. You’ve got the jokes, you’ve got the songs, you have this anecdote that’s going to make you laugh three years later. It’s this language that you build. That’s what you mourn for when you’re losing someone you love. This language you’re not going to speak with anybody else.”
— Céline Sciamma, filmmaker (Portrait of a Lady on Fire, Water Lilies)
Reposted fromcvx cvx viaabeille abeille
naiwna
Soboty też nie są zbyt przyjemne - rzekłem. Sobotnie śniadania, w domu czy poza domem, i zawsze to poczucie, że inni są szczęśliwsi tylko dlatego, że nie są tobą. A potem nieuniknione dwie godziny w pralni, gdzie czujesz, że równie dobrze mógłbyś zrzucić skórę i dać ją do czyszczenia razem ze skarpetkami, a sam (niczym skorupiak kryjący się pod kamieniem) łudzić się nadzieją, że to, co wyjdzie z suszarki, ujawni w tobie inną osobowość, gdy tymczasem twoja nowa tożsamość kształtuje się podczas programu wirowania. 
— Andre Aciman - Osiem białych nocy
Reposted frommaybeyou maybeyou viapeasorela peasorela
naiwna
naiwna
2369 d50b
naiwna
Kocham życie. Czasami byłam dziko, desperacko, gorzko nieszczęśliwa, udręczona smutkiem, ale mimo to jestem tego całkowicie pewna, że wielką sprawą jest po prostu żyć.
— Agata Christie
Reposted fromxalchemic xalchemic viacathandcat cathandcat
naiwna
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaiblameyou iblameyou

May 09 2020

naiwna
2650 8d08
naiwna
9434 e840 500
Reposted fromambiente ambiente viamyszkaminnie myszkaminnie
naiwna
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyszkaminnie myszkaminnie
naiwna
5481 36da 500
Reposted fromravenheart ravenheart vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...