Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

naiwna
naiwna
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasoadysta soadysta
naiwna
1475 4de5 500
Reposted fromoll oll viasoadysta soadysta
naiwna
5183 e9cc 500
Reposted fromlllm lllm viasoadysta soadysta
naiwna
8270 4336
naiwna
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viaki ki
naiwna
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaki ki
naiwna
2174 a3c5 500
Reposted fromjazziee jazziee viaiblameyou iblameyou
naiwna
2818 6bb8 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
naiwna
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viapolishzupe polishzupe
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

naiwna
naiwna
9416 acf0 500
Reposted frommetropolis metropolis viaiblameyou iblameyou

January 20 2020

naiwna
8759 bd5c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaramoneska ramoneska
naiwna
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaramoneska ramoneska
naiwna
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"

January 18 2020

naiwna
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viawecouldbeclose wecouldbeclose
naiwna
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
naiwna
3247 73b5 500
Reposted fromxanth xanth viaiblameyou iblameyou
naiwna
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl