Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2019

naiwna
4129 7e07
Reposted fromClary Clary viaindisputabel indisputabel
naiwna
6478 f76a
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viagabrielle gabrielle
naiwna
8408 3fc9 500
naiwna
2150 ddba 500
naiwna
0885 eced
Reposted fromteijakool teijakool viafafnirscave fafnirscave
naiwna
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viapsychopath psychopath
naiwna
naiwna
8672 e8f4 500
Reposted fromkotowate kotowate viaretaliate retaliate
naiwna
Reposted fromjaphy japhy viadionizymarcepan dionizymarcepan
naiwna
5001 ed25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapsychedelix psychedelix
0297 0f76

serious:

who were you?

naiwna
6652 5a58 500
Reposted fromjpingus jpingus viaincentive incentive
0636 03ab
naiwna
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viafenoloftaleina fenoloftaleina
4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

naiwna
9056 b4ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaesste esste
naiwna
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapeasorela peasorela
naiwna
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viapeasorela peasorela
naiwna
Kiedy pracowałam nad „Sorge”, sama przechodziłam żałobę, pisanie było dla mnie próbą oswojenia jej. Pomogło. Starałam się przy tym zauważyć inne rodzaje żałoby. Po ludziach, którzy nie umarli, tylko po prostu znikli z naszego życia. Albo po miejscu. Poruszam też temat traconych wspomnień, które z wiekiem często zaczynają nam uciekać. Tracimy przez to tożsamość, kawałek po kawałku.
— Aleksandra Zielińska
Reposted frommhsa mhsa viapeasorela peasorela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl