Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

naiwna

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

naiwna
naiwna
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja vianot-alice not-alice
naiwna
4325 11b4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafalkowska falkowska
naiwna
6649 e858 500
Reposted frompiehus piehus viafalkowska falkowska

May 18 2019

naiwna
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viasatyra satyra
7460 0e72

the-tinymermaid:

nothing is permanent, the art of letting go

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viasatyra satyra
naiwna
2726 1ec2 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viasatyra satyra
naiwna
1013 4639
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
naiwna
0161 a981
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiezwykla niezwykla
naiwna
Nie poznawaj ludzi po stopniach i tytułach. Jest wielu wybitnych ludzi wśród robotników czy sprzątaczek i wielu idiotów wśród profesorów.
— Jerzy Vetulani - "Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiezwykla niezwykla
naiwna
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla
naiwna
6814 02ed 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viasatyra satyra
naiwna
3644 19f1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
naiwna
6186 480c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiblameyou iblameyou
naiwna
Reposted frombluuu bluuu viacytatacyta cytatacyta

May 17 2019

naiwna

May 14 2019

naiwna
3418 ca14 500
Reposted fromhormeza hormeza vialajla lajla
naiwna
6784 a75c 500
Reposted fromRowena Rowena vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl