Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

naiwna
5031 2fea 500
naiwna
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaiblameyou iblameyou

July 12 2017

naiwna
9866 1b58
Reposted fromsheismysin sheismysin viaotella otella
naiwna
7756 5989 500
Reposted fromkyte kyte viaotella otella
naiwna
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viaramoneska ramoneska

July 09 2017

8191 0877 500

Alison Mosshart

Reposted fromLittleJack LittleJack viahidingtonight hidingtonight
naiwna

July 07 2017

naiwna
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaintrovertic introvertic
naiwna
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaintrovertic introvertic

July 06 2017

naiwna
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialajla lajla
naiwna
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vialajla lajla
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialajla lajla
naiwna
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialajla lajla
naiwna
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
naiwna
8001 a17b
Reposted frommisza misza vialajla lajla
naiwna
8132 60c8
Reposted fromcalifornia-love california-love vialajla lajla
naiwna
naiwna
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika vialajla lajla
naiwna
8426 0c7e 500
Reposted fromhagis hagis vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl