Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

naiwna
naiwna
naiwna
naiwna
6062 212e 500
naiwna
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viapimpmyheart pimpmyheart
naiwna
Reposted fromFlau Flau vianieprzytomny nieprzytomny
naiwna
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
naiwna
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
naiwna
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou

August 08 2017

naiwna
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialajla lajla
naiwna
naiwna
naiwna
9714 23eb
Reposted fromroxanne roxanne viapannalu pannalu
naiwna
naiwna
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viamiktoria miktoria

July 20 2017

1668 0c3c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaotella otella
naiwna
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
naiwna

July 19 2017

naiwna
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaotella otella
naiwna
2604 a013 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaotella otella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl