Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

naiwna
Reposted from1985 1985 vialajla lajla
naiwna
Reposted fromFlau Flau vialajla lajla
naiwna

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
naiwna
6732 5691
naiwna
6732 5691

June 27 2017

naiwna
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viacytatacyta cytatacyta
0215 a52b 500
naiwna
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viasalami salami
naiwna
1240 602c 500
Reposted fromtfu tfu vianieprzytomny nieprzytomny
naiwna
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafalkowska falkowska
naiwna
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viapannalu pannalu
naiwna
6890 ec6a 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaotella otella
naiwna
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viasalami salami
naiwna
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
naiwna
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
naiwna
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
naiwna
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaotella otella
0681 8590
Reposted fromtosiaa tosiaa viaintrovertic introvertic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl