Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

naiwna
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaftmo ftmo
naiwna
5725 79cb 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianajlepsza najlepsza
naiwna
7559 54a0 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
naiwna

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianyaako nyaako
naiwna
A tymczasem budzimy się u siebie w domu rano. I dni są różne. Pilnuję się teraz, żeby budzić się i wchodzić w kolejny dzień jakoś tak pozytywnie. Z pozytywnym podejściem. W moim wieku już nie chcę szukać guza. Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianyaako nyaako
naiwna
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianyaako nyaako
naiwna
6771 9dcd 500
football fields per Fahrenheit
Reposted frommakros makros viaikari ikari
naiwna
4505 c8d0 500
Reposted fromwentyl wentyl viatoganja toganja
naiwna
7023 d7bd 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viavaira vaira
naiwna
Reposted fromgruetze gruetze viaganzrockbar ganzrockbar
naiwna
I can’t translate myself into language any more.
— Alice Notley
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapeasorela peasorela
naiwna

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"

May 25 2019

naiwna
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
naiwna
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viapimpmyheart pimpmyheart
naiwna
naiwna
4552 f197 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapimpmyheart pimpmyheart
naiwna
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell.
Reposted fromnutt nutt viapeasorela peasorela
naiwna
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela

May 21 2019

naiwna
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viapikkumyy pikkumyy
naiwna
0076 fc17 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl