Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

naiwna
5977 0b52
Reposted fromfungi fungi viagket gket
naiwna
naiwna
naiwna
The Three Sisters | Canmore, Alberta
naiwna
naiwna
naiwna
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
naiwna
naiwna

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
naiwna
naiwna
0610 df4b 500
naiwna

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
1405 42de 500
Reposted fromwestwood westwood viaramoneska ramoneska
naiwna
8564 afbc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaramoneska ramoneska

July 11 2019

naiwna
6593 af3e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianiezwykla niezwykla
naiwna
6260 5c04 500
Reposted fromslodziak slodziak viainsanedreamer insanedreamer
naiwna
3060 e5b4
Reposted frombrainless brainless viainsanedreamer insanedreamer
naiwna
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
naiwna
7309 9e08
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
naiwna
5210 6f8e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl