Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

naiwna
naiwna
Reposted fromgruetze gruetze viafalkowska falkowska
naiwna
0123 977c 500
Reposted frome-punc e-punc viafalkowska falkowska

August 19 2018

naiwna
6671 921f 500
Halina Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamarlylee marlylee
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaotella otella
naiwna
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viapeasorela peasorela

August 16 2018

naiwna
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
naiwna
9630 7b36
Reposted fromolaosa olaosa viamiktoria miktoria
naiwna
9630 7b36
Reposted fromolaosa olaosa viamiktoria miktoria
naiwna
1462 6b33
Reposted fromRowena Rowena viaramoneska ramoneska
naiwna
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaramoneska ramoneska
naiwna
Czasem bardzo niewiele czasu jest potrzeba 
By zburzyć wszystko i wszystko pogrzebać
— Kult "6 lat później"
naiwna
1637 f7d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaramoneska ramoneska
naiwna
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaramoneska ramoneska
naiwna


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaotella otella
naiwna
8830 62cd
Reposted fromtichga tichga viaotella otella

August 01 2018

naiwna
5173 c52b 500
Maanam
Reposted fromczinok czinok viaiblameyou iblameyou
naiwna
Reposted fromFlau Flau vialajla lajla
naiwna
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
naiwna
3847 9c7d 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl