Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

naiwna
Czy tam, gdzie teraz jesteś, ciepło jest, cicho jest, dobrze jest? Pauza. Czy tam jest bardzo inaczej, niż tutaj bywało? Pauza. Czy tam w ogóle jest? Pauza. Stęskniłem się za tobą... A ty, jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było. Pauza. Zapomnij o tych wszystkich naszyjnikach z powrozu, o sercu jak domek z kart. Pauza. Wróć. Czekam, aż mi dokładnie opowiesz, jak jest tam, gdzie teraz jesteś. Pauza. I proszę, nie martw się.
Pauza. Śmierć to słońce, które mówi: dobranoc.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
naiwna
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viawithout without
naiwna
5132 4201 500
Reposted fromfungi fungi viaPolinda Polinda
naiwna
Looking Towards Autumn, Oxfordshire
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaPolinda Polinda
naiwna
8900 8284
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viaPolinda Polinda
naiwna
naiwna
Ktoś mnie niedawno zapytał: "Po co żyjemy?". I ja się nad tym dość długo zastanawiałem. Tak, wie pan, po ludzku. No i doszedłem do wniosku, że najbardziej odpowiada mi powiedzenie: "Żyję po to, by doświadczać".
— Krzysztof Materna, "Bogaty wewnętrznie", Newsweek 46/13
Reposted from1923 1923 viaiblameyou iblameyou
naiwna
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
naiwna
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
naiwna
2958 38ec
Reposted frommakle makle viaklutz klutz
naiwna
6562 3371 500
Reposted fromlujek lujek viafalkowska falkowska
naiwna
4158 b6a9 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viafalkowska falkowska
naiwna
7869 0e31 500
naiwna
7866 7f78 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaklutz klutz
naiwna
4733 09c3 500
naiwna
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
naiwna
Życie ciągle odwraca naszą uwagę: nawet nie mamy czasu zorientować się od czego.
— Franz Kafka.
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
naiwna
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou
naiwna
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou
naiwna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl