Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

naiwna
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaflyleaf flyleaf
naiwna
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
naiwna
8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viamarysia marysia
naiwna
4226 2f33
Reposted fromkarahippie karahippie viainvincible invincible

November 05 2019

naiwna
5141 06a8 500
Reposted fromerq erq vianikotyna nikotyna
naiwna
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamarlylee marlylee
naiwna
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viamarlylee marlylee
naiwna
9728 e58f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianikotyna nikotyna
5352 a7b3
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
naiwna
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaRudeGirl RudeGirl

November 04 2019

naiwna
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaejze ejze
naiwna
7382 5112 500
Reposted fromsamuso samuso
naiwna
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viawszystkodupa wszystkodupa
naiwna
Przestań żałować swojego życia. Zacznij z niego korzystać.
— Deborah Harkness
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
naiwna
naiwna
4709 cf78 500
Stanisław Barańczak
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamarysia marysia
naiwna
7447 1ef1 500
Reposted fromzciach zciach vianieobecnosc nieobecnosc
naiwna
Reposted fromshakeme shakeme viavouk vouk
naiwna
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou

November 03 2019

naiwna
Życie za każdą decyzję wystawia rachunek. Nie ma błędów, które można popełnić, nie płacąc.
— Agata Kołakowska - "Kolejny rozdział"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaejze ejze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl