Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

naiwna
8523 86b5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viaPaseroVirus PaseroVirus
naiwna
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo
naiwna
9536 a16b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover
naiwna
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon

September 06 2019

naiwna
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaojtam ojtam
naiwna
9203 8db1 500
Reposted fromFlau Flau viaojtam ojtam
naiwna
9456 47e6 500
Piotr Sommer
Reposted fromciarka ciarka
1800 e3e1
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianikotyna nikotyna
naiwna
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazabka zabka
naiwna
1771 8e0f 500
Reposted fromgosand gosand viaPaseroVirus PaseroVirus
naiwna
5552 d1ec
Reposted fromkarahippie karahippie viagosialap gosialap
naiwna
5747 7d6b 500
Reposted fromteijakool teijakool viagosialap gosialap
naiwna
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted frombractwosamopogardy bractwosamopogardy viaejze ejze
naiwna
naiwna
7861 5a21
Reposted fromEtnigos Etnigos viaramoneska ramoneska
naiwna
2753 cfa2 500
naiwna
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapeasorela peasorela
naiwna
7851 d600 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
naiwna
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl