Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

9735 f2a4 500
Reposted frombrumous brumous viaiblameyou iblameyou
naiwna
1232 d492
Reposted fromrichardth richardth viapannalu pannalu
naiwna
7028 689c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viahidingtonight hidingtonight

September 16 2017

1501 39a8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaramoneska ramoneska
0513 0914 500
naiwna
1530 872b 500
Reposted fromvandalize vandalize viahahaha-no hahaha-no
6142 ab22 500

maxfrormers:

Judy Hopps, Zootopia (2016)

Reposted fromhellaradvsblue hellaradvsblue viahahaha-no hahaha-no
naiwna
1204 bdb1 500
Do widzenia, do jutra (1960)
Reposted fromdeszcz deszcz viaiblameyou iblameyou
4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

0186 dfeb 500
Reposted frombrumous brumous viafalkowska falkowska
0194 45e4 500
Reposted frombrumous brumous viafalkowska falkowska
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viafalkowska falkowska
1813 6c96 500
Reposted frombrumous brumous viafalkowska falkowska
7676 fb6e
Reposted frombrumous brumous viafalkowska falkowska

September 14 2017

naiwna
5546 683f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafalkowska falkowska
naiwna
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viafalkowska falkowska

September 12 2017

naiwna
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo vialajla lajla

September 11 2017

naiwna
Kiwaliśmy sobie głowami i mówiliśmy "cześć". To wszystko. Zdarza się. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, jak kelnerzy w restauracjach
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viamiktoria miktoria
naiwna
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viamiktoria miktoria
naiwna
9114 7e93 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl